Banner

耐腐型、耐磨型热电偶热电阻

耐腐型、耐磨型热电偶热电阻
耐腐型、耐磨型热电偶热电阻

一、产品简介:

  WR系列耐腐型、耐磨型热电偶热电阻在工业自控系统中,热电偶热电阻作为温度传感器已得到广泛应用,但在某些特殊的场合,如化工厂、冶炼厂、火电厂等,用普通热电偶、热电阻就极易损坏。因此,在这些场合必须采用特殊材料及结构的热电偶和热电阻。

   耐磨型涂层目前有二种,一种材料硬度HRC58~62,测温范围0~600℃;耐腐型涂层具有良好的防腐性能,除了熔融金属锂、钾、钠、氢氟酸、三氟化氯、三氟化氧高流速的液氟外,它几乎可抵抗其它所有的化学介质,在0~250℃范围内长期使用。若固定螺纹要做成耐腐结构,则该螺纹不能在压力环境下工作。

   钛合金管能耐海水,各种氯化物和次氯酸盐,湿氯和氧化性酸(包括发烟硝酸)碱等腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,钛合金管测温范围在500℃以下

二、技术性能:

耐腐型热电偶

耐腐型热电偶

型号

分度号

涂层

测温范围℃

保护管直径d

允许偏差△t(℃)

规格

WRN-130-F

-230-F

-330-F

-430-F

-530-F

K

F

0~250

16+2

±2.5℃或±0.75%t

 

300*150

350*200

400*250

450*300

550*400

650*500

900*750

1150*1000

1650*1500

WRN2-130-F

-230-F

-330-F

-430-F

-530-F

TC

0~250

WRE-130-F

-230-F

-330-F

-430-F

-530-F

E

T

0~500

16

±2.5℃或±0.75%t

WRE2-130-F

-230-F

-330-F

-430-F

-530-F

耐磨型热电偶

型号

分度号

涂层

测温范围℃

保护管直径d

允许偏差△t(℃)

规格

WRNN-130

-230

-330

-430

K

Ni60

0~600

16+1.5

±2.5℃或±0.75%t

300*150

350*200

400*250

450*300

550*400

650*500

900*750

1150*1000

1650*1500

2150*2000

WRN2N-130

-230

-330

-430

WREN-130

-230

-330

-430

E

±2.5℃或±0.75%t

WRE2N-130

-230

-330

-430

WRNN-530

K

±2.5℃或±0.75%t

500*500

750*750

WRN2N-530

WREN-530

E

±2.5℃或±0.75%t

WRE2N-530

WRNN-631

K

d+1.5

±2.5℃或±0.75%t

225*75

250*100

300*150

350*200

400*250

WRN2N-631

WREN-631

E

±2.5℃或±0.75%t

WRE2N-631

耐腐型热电阻

耐腐型热电阻

型号

分度号

涂层

测温范围℃

保护管直径d

允许偏差△t(℃)

规格

WZP-130-F

Pt100

F

-200

~250

16+2

A或B级

300*150

350*200

400*250

450*300

550*400

650*500

900*750

1150*1000

1650*1500

-230-F

-330-F

TC

-430-F

WZP2-130-F

-230-F

T

-200

~250

16

-330-F

-430-F

WZP-131-F

F

-200

~250

12+2

225*75

250*100

300*150

350*200

400*250

450*300

550*400

650*500

900*750

1150*1000

-231-F

-331-F

TC

-431-F

WZP2-131-F

-231-F

T

-200

~250

12

-331-F

-431-F

WZC-130-F

Cu50

F

-50

~100

12+2

±(0.3+6×10-3t

-230-F

TC

-330-F

T

12

-430-F

耐磨型热电阻

耐磨型热电阻

型号

分度号

涂层

测温范围℃

保护管直径d

允许偏差△t(℃)

规格

WZPN-130

-230

-330

-430

Pt100

Ni60

-200

~420

 

16+1.5

A或B级

300*150

350*200

400*250

550*400

650*500

900*750

1150*1000

1650*1500

2150*2000

WZP2N-130

-230

-330

-430

WZPN-131

-231

-331

-431

12+1.5

225*75

250*100

300*150

350*200

450*300

550*400

650*500

900*750

1150*1000

WZP2N-131

-231

-331

-431

WZPN-631

d+1.5

见耐磨热电偶

WZP2N-631

WZCN-130

-230

-330

-430

Cu50

-50

~100

 

12+1.5

±(0.3+6×10-3t)

  同(12+1.5)

铂电阻

规格

 三、型号规格

15.png
*姓名:
电子邮件:
*电话:
公司名称:
*标题:
*内容: